Sopimusehdot

1. Palvelun ylläpitäjä

YTH Yritystietohaku


Y-tunnus: 2622029-8
PL 155
70101 Kuopio

Avaamalla internet-sivuston yritystietohaku.fi tai yritystietohakemisto.fi käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2. Osapuolet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan yritystietohakemisto (myöhemmin Palveluntarjoaja) omistamaan ja ylläpitämään palveluun Yritystietohaku.fi sekä rekisteröintimaksun maksaneisiin asiakkaiden tai muulla tavalla asiakkaaksi rekisteröityneiden palvelun käyttäjien ja palvelun tarjoajan väliseen sopimukseen. Palvelu toimii myös nimellä yritystietohakemisto.fi. Sopimusehdot määrittelevät internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Internet-sivusto on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti suomesta ja sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

3. Sopimus ja vastuut

Sopimus syntyy, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity tietokantaan, joko asiakkaan omasta toimesta internet-sivuilta tai tekemällä tilauksen puhelimitse, kirjallisesti tai sähköpostitse. Puhelimitse tehtävissä tilauksissa tilaussopimus syntyy suullisesti. Asiakkaan on tarkastettava tietojen oikeellisuus internet-sivuston kautta ja ilmoitettava mahdollisista virheistä Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan tai mikäli tiedot ovat lainsäädännön vastaisia tai loukkaavat hyvää tapaa. Sopimus on voimassa laskussa mainitun ajan. Sopimus uudistetaan joko puhelimitse tai kirjallisesti. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle eikä sanoa sitä irti kolmannen osapuolen toimesta, eikä valtuuttaa kolmatta osapuolta irtisanojaksi. Näkyvyyden voi ostaa myös kerralla kahdeksi (2) vuodeksi, suorittamalla kahden (2) vuoden vuosimaksua vastaavan summan. Paperilaskuilla on laskutuslisä 3,20e+alv (3,97e). Muilla laskuilla laskutuslisä on 2,40e+alv (2,98e).

4. Immateriaali oikeudet

Palvelun sisältämän aineiston omistus- sekä immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelua, sen sisältöä sekä palvelun hintoja. Hintojen muutoksista ilmoitetaan sivustolla. Sivujen grafiikka ja julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Palveluntarjoajan tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon. Sivuston tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi Yhtiömme lukuun. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen päivitys- tai ohjelmanmuutostöiden johdosta. Keskeytys ei aiheuta Palveluntarjoajalle korvausvelvollisuutta.

Palvelun sisällön tai sen osien kopioiminen, siirtäminen, liittäminen, julkaiseminen, tulostaminen tai säilyttäminen on kiellettyä, pois lukien yksityiseen käyttöön tapahtuva tietojen kopiointi ja tulostaminen. Palvelun tietojen ja sisällön hyödyntäminen kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä. Myös kaikki tietojen liittäminen muihin Internet-sivuihin tai printtijulkaisuihin on kiellettyä. Automaattiset hakurobotit ja niihin verrattavissa olevat tietojen poimijat ovat kiellettyjä. Palvelun käyttäjä sitoutuu näihin sopimusehtoihin.

Kaikki sivuilla annettavat tiedot on tarkoitettu informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai tietojen käytön pohjalta tehtyjen toimien tuloksista. Palveluntarjoaja ja siihen sidoksissa olevat tahot ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjottuun palveluun ja sen käyttöön liittyen. Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen sisältönä olevien yritysten tai palveluiden oikeellisuudesta tai niiden tarjoamista palveluista ja soveltamisesta tiettyyn tarkoitukseen.

Sivujen tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä tai luotettavuudesta ei anneta takuuta.

Palveluntarjoaja ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa sivuille linkitettyjen sivujen sisällöistä. Myöskään käyttäjien sivuille lisäämien tietojen oikeellisuudesta tai niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ei Palveluntarjoaja ole vastuussa. Palveluntarjoajalle lähetettyjen tai puhelimitse annettujen tietojen ja aineistojen osalta tietojen oikeellisuudesta ja julkaisuoikeuksista vastaa tietojen luovuttaja. Aineistojen ja tietojen luovuttaja vastaa kaikista kustannuksista, joita Palveluntarjoajalle syntyy luovutettujen tietojen/aineistojen lainvastaisuuden tai loukkaavuuden vuoksi.

5. Asiakastietojen käyttö

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin, luovuttaa asiakkaidensa tietoja yhteistyökumppaneille sekä julkaista ja liittää sivuilla olevaa tietoa muihin yhtiön palveluihin ilman korvausvelvollisuutta tai vastuuta. Sivujen kävijämääriä sekä normaaleja sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja seurataan yleisellä tasolla.

Sivuilla voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi, luovuttaessaan tietoja edustamastaan yrityksestä, osallistuessa kilpailuihin, kyselyihin tai, jos kävijä muutoin lähettää yhtiöllemme sivujen kautta henkilötietojaan.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Jos käyttäjä lähettää Palveluntarjoajalle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen yhtiöllemme on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Virheellisistä tiedoista johtuneesta asiakkaan mahdollisesti kärsimästä välillisestä tai välittömästä vahingosta ei aiheudu Palveluntarjoajalle korvausvelvollisuutta. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun rekisteröintimaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa. Palvelun häiriöt pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti normaalina palveluntarjoajan työaikana.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, jos käyttäjä on rikkonut näitä käyttöehtoja tai käyttäjän on väärinkäyttänyt muulla tavalla palvelua ja aiheuttanut vahinkoa Palveluntarjoajalla tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.

6. Sopimuksen voimassaolo

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan palvelun tarjoajan paikkakunnan käräjäoikeudessa.

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 1.2.2014 ja korvaavat kaikki aiemmat sopimusehdot. Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai päivittää näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.